A- A A+

Film promocyjny 2017

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Doposażenie pracowni logistycznej w ramach programu Zawodowy Dolny Śląsk

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Doposażenie pracowni logistycznej w ramach programu Zawodowy Dolny Śląsk Doposażenie pracowni logistycznej w ramach programu Zawodowy Dolny Śląsk
      Branża deficytowa to branża, w której na rynku pracy poszukuje się obecnie najwięcej pracowników. Statystyki wskazują, że jedną z branż zajmujących czołowe pozycje na listach branż deficytowych jest logistyka. W związku z tym technik logistyk stał się jedną z ośmiu grup docelowych w projekcie Zawodowy Dolny Śląsk. Jednym z zadań projektu było doposażenie szkół i placówek w sprzęt umożliwiający zdobywanie i rozwijanie umiejętności uczniów. Pracownia logistyczna w naszej szkole wyposażona została w:
     - zestaw multimedialny składający się z laptopa, rzutnika, tablicy interaktywnej, wizualizera   i głośników oraz drukarki,
     - 7 czytników kodów kreskowych,
     - 7 drukarek etykiet,
     - regał magazynowy,
     - skrzynki magazynowe,
     - wózek naładowny,
     - pakiet edukacyjny do gospodarki magazynowej i planowania sprzedaży.

Drukuj

Regulamin szkolnego konkursu „Moja zawodowa przyszłość”

Opublikowano w Aktualności

     W dniach 5 - 9 lutego 2018 r. w szkole przeprowadzona została akcja: „Bezpieczeństwo w Internecie" przygotowana przez nauczyciela informatyki panią Magdalenę Sibilską oraz klasy 2TR i 2TI. W trakcie zajęć informatycznych lub wychowawczych w klasach przedstawiono uczniom prezentację na temat bezpieczeństwa w Internecie oraz prowadzone były rozmowy i pogadanki. W szkole akcja zasygnalizowana została poprzez przedstawienie haseł o bezpieczeństwie, jak i wyświetlenie prezentacji w holu głównym szkoły.

Drukuj

Anatol Sawicki - Patronem Klas Mundurowych

Opublikowano w Aktualności

      W dniu 12 stycznia 2018r uczniowie z klas proobronnych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Kombatantów Ziemi Lubańskiej wybierali patrona klas mundurowych. Został nim Anatol Sawicki.
     Postać Patrona powinna stanowić dla kadetów wzór postawy, a Jego historia powinna być dla uczniów inspiracją w ich ścieżce rozwoju. Wyboru Patrona dokonano z uwzględnieniem lokalnej historii i tradycji. W ramach popularyzacji wiedzy o Patronie już niedługo szkoła przeprowadzi konkurs tematyczny poświęcony Anatolowi Sawickiemu.
     Zadanie zostało zlecone w ramach nowego programu wychowawczego klas mundurowych objętych pilotażowym programem „Edukacji Wojskowej” pod patronatem Ministra Obrony Narodowej.


Monika Łyp
Eliza Sławińska

Drukuj

WIZYTA STUDENTÓW Z AIESEC

Opublikowano w Aktualności

      W tym roku szkolnym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej po raz kolejny dołączył do projektu edukacyjnego organizowanego przez organizację studencką AIESEC. W dniach od 5 do 9 lutego 2018r. gościliśmy w szkole studentów z Turcji, Ukrainy i Brazylii. Przez cały tydzień Furkan, Nataliia i Nathan prowadzili multimedialne warsztaty językowe, opowiadając o swoich krajach, ich kulturze i historii. Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat życia w tych krajach. Mogli jednocześnie doskonalić swoje umiejętności językowe, ponieważ zajęcia odbywały się w języku angielskim.
     Szkolnymi koordynatorami projektu byli nauczyciele języków obcych. W swoich domach studentów gościli: Piotr Sędłak z klasy III TL, Miłosz Stolarz z klasy II TL i Kacper Harapin
z II TL.
    Wizyta studentów z AIESEC dostarczyła nam wielu niezapomnianych wrażeń. Liczymy na to, że w następnym roku kolejna grupa studentów zagości w naszej szkole.