A- A A+

Film promocyjny 2016

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca
       17 października 2016 roku 40 uczniów z  naszej szkoły z klas ratownictwa medycznego i promocji zdrowia oraz klasy proobronnej przyłączyło się do akcji WOŚP -  Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” , który odbył się w lubańskim Trecie.  
     Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca obchodzony jest od 2013 r. z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Co roku 17 października w całej Europie w godzinach od 12.00 – 12.30 prowadzone jest RKO i bicie rekordu w ilości osób, które wzięły udział w akcji. Celem inicjatywy jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.
     Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę ze skali tego projektu.  Jest to absolutny rekord świata, gdyż Polska jest pierwszym krajem na świecie, w którym wprowadzono na tak ogromną skalę naukę podstawowych czynności ratujących życie do szkół podstawowych.

Drukuj

70 LAT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IMIENIA KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
70-LECIE ZSP im. KZL 70-LECIE ZSP im. KZL
        W tym roku szkolnym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu obchodzi 70-lecie istnienia. Z tej okazji 15 października odbyła się uroczysta jubileuszowa gala, na którą zaproszono wielu wyśmienitych gości związanych  ze szkołą: przedstawicieli organów prowadzących szkołę, jednostek z nią współpracujących, pracodawców, byłych dyrektorów szkoły i nauczycieli, a przede wszystkim absolwentów.
         Część oficjalna uroczystości odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury Osadnik. Rozpoczęła ją swoim wystąpieniem Pani Dyrektor Lidia Błażków ciepło witając wszystkich zgromadzonych, a później kolejno głos zabrali: Pan Walery Czarnecki - Starosta Powiatu Lubańskiego, Pan Wacław Lesiak – były Dyrektor Szkoły, Pan płk EdwardJakubowski -członek Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz prezes Zarządu Okręgowego w Jeleniej Górze, PanRomulad Karczewski – Prezes Zarządu Lubańskiego Koła Sybiraków, Pan Jan Hofbauer – Przewodniczący Rady Miasta Lubań. Każde wystąpienie podkreślało wagę i znaczenie naszej szkoły w lokalnej społeczności i wpływu, jaki wywarła ona na jej kształt, nie brakowało również akcentów osobistych. Po przemówieniach odbyła się projekcja prezentacji poświęconej historii szkoły, a następnie bardzo wzruszająca część artystyczna, w trakcie której absolwenci szkoły i jej obecni uczniowie zaprezentowali swoje wokalne talenty.

Drukuj

DZIEŃ NAUCZYCIELA

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej
         14 października obchodzimy  we wszystkich instytucjach związanych z oświatą, a zwłaszcza w szkołach, Święto Edukacji Narodowej. Tak było i w KZL-u.
         Tego dnia zajęcia dydaktyczne nie odbyły się, a nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi  szkoły spotkali się z Dyrektorem Szkoły – Panią Lidią Błażków, która z okazji tego wyjątkowego dnia złożyła wszystkim zebranym życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy, podziękowała za dotychczasowe osiągnięcia i  wręczyła okolicznościowe nagrody wyróżniającym się pracownikom.W imieniu samorządu uczniowskiego za codzienną troskę, życzliwość i przekazywaną wiedzę uhonorowały nauczycieli bukietem kwiatów złożonym na ręce Pani Dyrektor Karina Lewandowska z klasy III Technikum Gastronomicznego i Patrycja Koniecko z klasy II Technikum Logistycznego.

Drukuj

Uczyć można się wszędzie!

Opublikowano w Aktualności

       W dniu 29.09.2016 r. grupa 25 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej  wraz z opiekunami uczestniczyła w wykładach przyrodniczych w ramach XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Zgorzelcu. Uczniowie mogli wysłuchać wykładów prezentowanych przez naukowców  Państwowej Akademii Nauk.
    Wystąpienia dotyczyły aktualnych w biologii i medycynie tematów m.in. o żywności genetycznie modyfikowanej (GMO), o groźnych dla człowieka chorobach wirusowych oraz o kleszczach, które stanowią zagrożenie w naszych lasach.
    Młodzież zgodnie przyznała, że wiele się nauczyli pomimo iż nie siedzieli w szkolnych ławkach.
Czekamy na XX jubileuszowy DFN za rok!

Drukuj

RAJD EDUKACYJNY

Opublikowano w Aktualności

Wakacje 2016 057         W dniu 26 września 2016 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej uczestniczyli w rajdzie edukacyjno- przyrodniczym po terenie Wielkiego Lasu Lubańskiego. Rajd zorganizowany został przez Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze , Oddział "Pogórze Izerskie" z Lubania. Pomysłodawcą imprezy był Pan Piotr Zioła, członek Komisji Przyrody przy PTTK. Trasa Rajdu wiodła wzdłuż czerwonego i zielonego szlaku w Wielkim Lesie Lubańskim. Na szczycie Góry Liściastej (386m n.p.m) na uczestników czekały niespodzianki. Swoją obecnością zaszczycili nas Panowie Leśnicy, którzy opowiadali o gospodarce leśnej  i łowieckiej na obszarze Wielkiego Lasu Lubańskiego. Pan myśliwy z Koła Łowieckiego "Głuszec" odgrywał na myśliwskiej trąbce dźwięki nawoływania do polowania.  Było także ognisko z kiełbaskami. Wielu uczniów nie wiedziało nawet o istnieniu tak urokliwego miejsca w naszej najbliższej okolicy.
       Szczególne podziękowania należą się głównemu organizatorowi, Panu Piotrowi Zioła, który wspiera szkołę i chętnie współpracuje z nauczycielami i uczniami.