A- A A+

Film promocyjny 2017

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Zajęcia laboratoryjne technikum informatycznego na Politechnice Wrocławskiej

Opublikowano w Aktualności

       19 maja piętnastu uczniów klasy pierwszej technikum informatycznego wraz z wychowawcą Magdalena Sibilską brało udział w zajęciach laboratoryjnych „Podróż w świat mikrosterowników” na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Mechanicznym z projektu Zawodowy Dolny Śląsk. Celem warsztatów w laboratorium  było poznanie podstaw programowania mikrokontrolerów. Zajęcia obejmowały: część teoretyczną, poznanie podstawowych algorytmów oraz implementację wybranych bibliotek. Uczniowie konfigurowali zestaw dydaktyczny ZL31ARM z mikrokontrolerem STM32  za pomocą programu "Mbed". Utworzyli program obsługi diod LED zestawu, tak aby ich zapalanie odbywało się w określonej sekwencji oraz wykonali program obsługi joysticka, poprzez który sterowali zapalaniem i gaszeniem diod LED.

Drukuj

Konkurs „Współczesna misja to mniejsza niska emisja”

Opublikowano w Aktualności

     Dnia 18 maja 2017 roku miało miejsce uroczyste wręczenie nagród w konkursie: „Współczesna misja to mniejsza niska emisja” organizowanym przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu. W kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych III miejsce zajęła drużyna z naszej szkoły w składzie: Justyna Drąg (klasa III LW),  Aleksandra Malamis (klasa I TL) i Paweł Pleszkun (klasa II LW). Uczniowie otrzymali nagrody książkowe z dziedziny nauk przyrodniczych dla dalszego wzbogacania swojej wiedzy.

Drukuj

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Opublikowano w Aktualności

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Skierowane są do osób zainteresowanych:

-uzyskaniem kwalifikacji zawodowych ,

-nabyciem nowych umiejętności,

- uzyskaniem lub uzupełnieniem wiedzy .

 

    Są to kursy prowadzone według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Zdobycie kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu dyplomu technika w danym zawodzie.

 

Oferta kursów:

1)Sporządzanie potraw i napojów [T.06]-dla osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych w zawodzie kucharz

2)Organizacja żywienia i usług gastronomicznych [T.15] skierowany do absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej posiadających świadectwo potwierdzające kwalifikację T.06: Sporządzanie potraw i napojów lub dyplom czeladniczy w zawodzie kucharz

3)Prowadzenie działalności handlowej[A.22] skierowany do absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej posiadających świadectwo potwierdzające kwalifikację A.18: Prowadzenie sprzedaży w zawodzie sprzedawca.

Warunki przyjęcia:

  1. 1.Złożenie podania o przyjęcie na kurs (druk dostępny w sekretariacie szkoły).
  2. 2.Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (gimnazjum,

8-letnia szkoła podstawowa, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum)

 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

 Adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej, ul. Kopernika 31,59-800 Lubań

Kontakt: tel. 75 722 25 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Drukuj

Obóz szkoleniowy dla ratowników z KZL-u.

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Obóz LR Obóz LR
     W dniach 4 – 7 maja 2017 w Bazie Lotniczej „Baryt” przebywała młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. Uczniowie z klasy Liceum ogólnokształcącego o profilu ratownictwo medyczne i promocja zdrowia, pod kierunkiem instruktorów z Sekcji Ratownictwa Medycznego JPR pogłębiali  wiedzę i umiejętności z zakresu działań paramedycznych. Większość zajęć obejmuje praktyczne aspekty prowadzenia akcji ratowniczych w strefach zagrożenia tj. na obszarach objętych katastrofami humanitarnymi oraz w rejonach konfliktów zbrojnych. Czterodniowy cykl intensywnych zajęć proobronnych realizowanych w warunkach poligonowych obejmuje również zapoznawcze szkolenie z ratowniczych technik wysokościowych oraz taktyki prowadzenia lądowych akcji poszukiwawczo-ratowniczych.