A- A A+

Film promocyjny

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Nagrody II Festiwalu wierszy ciepłych i pogodnych im. Huberta Horbowskiego

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Nagrody II Festiwalu wierszy ciepłych i pogodnych im. Huberta Horbowskiego Nagrody II Festiwalu wierszy ciepłych i pogodnych im. Huberta Horbowskiego
     Julia Klich z klasy IV TRg zajęła I miejsce w II Festiwalu wierszy ciepłych i pogodnych im. Huberta Horbowskiego  w kategorii „Dzieci i młodzież” za wiersz pt. „Deszcz i pająk”. Natomiast II miejsce zajęła Julia Nowakowska z klasy II LW w tej samej kategorii za wiersz pt. „Szczęście”. 

Jesteśmy ogromni dumni z dziewcząt.