A- A A+

Film promocyjny

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

STYPENDYŚCI

Opublikowano w O szkole

Stypendyści Starosty Lubańskiego


                                 

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

 • 2005/2006
Paulina Wiertelak II LO,
Katarzyna Pręczewska II LO
 
 •  2005/2006
Sandra Góralczyk I LPs
Konrad Kocura
 •  2007/2008
Marta Kaczmarek I LO,
Anna Jeżowska II TG
 •  2006/2007
Aneta Klopsch II TG,
Justyna Łatyszonek I LO,
Sandra Góralczyk II LPs,
 • 2008/2009
Aleksandra Switka II LO,
Marta Kaczmarek II LO
 
 • 2007/2008
Aneta Klopsch III TG,
Sylwia Smajda III LPs,
Katarzyna Kożuch II LO,
 • 2009/2010
Urszula Piechota III ATI,
Ewelina Dec IV THO
 
 • 2008/2009
Aneta Klopsch IV TG,
Katarzyna Kożuch III LO
 • 2010/2011
Katarzyna Czerner II TT,
Olga Mikołajewicz IV TT
 
 •  2009/2010
Bożena Stypczyc,
Maciej Świtka
 • 2011/2012
Olga Kaczorowska IV TT,
Katarzyna Czerner III TT
 
 •  2010/2011
Patrycja Jasińska III TT,
Ilona Koziołkiewicz II LW
 • 2012/2013
Judyta Swerczyk III TH,
Katarzyna Czerner IV TT
 
 •  2011/2012
Ilona Koziołkiewicz III LW,
Patrycja Jasińska III TT
 • 2013/2014
Judyta Swerczyk IV TH,
Rafał Grabosz IV TI
 
 • 2012/2013
Rafał Grabosz III TI,
Ewa Rajszczak III LO
 • 2014/2015
Justyna Bartkiewicz III TR,
Zyta Fischer IV TG
 
 • 2013/2014

Jannie Veer IV TH

 • 2016/2017
Dorota Mazur  III TR,
 Michał Marciniak IV TI
 
 • 2014/2015

Gruszka Michaela IV TH,
Senkowska Natalia II LW

 • 2018/2019

Nikola Kornet

Aleksandra Malamis

 
 • 2015/2016

Justyna Bartkiewicz klasa IV TR,
Klaudia Zawojek klasa III LO

 •  2019/2020

Nikola Kornet

Marcelina Szczepaniak

 
 • 2016/2017

Aleksandra Oberda II LR,

Klaudia Pełka II TG

 
 • 2019/2019

Aleksandra Ostrowska

Żaneta Andruchów

 • 2019/2020

Żaneta Andruchów

Aleksandra Malamis

 

  
 • 2013/2014
Judyta Swerczyk IV TH,
Rafał Grabosz IV TI