A- A A+

Film promocyjny

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Opublikowano w Kierunki kształcenia

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL ma przyjemność zaprezentować kierunek – technik żywienia i usług gastronomicznych. Kształcenie w tym zawodzie przygotowuje uczniów i słuchaczy do  świadczenia usług gastronomicznych oraz cateringowych. Dotyczą one planowania żywienia, sporządzania potraw, jak również organizacji przyjęć i usług cateringowych. Rynek usług gastronomicznych rozwija się bardzo dynamicznie. Pracę w gastronomii jest bardzo łatwo znaleźć zarówno w kraju, jak i zagranicą. Osoba dobrze przygotowana zawodowo, posiadająca wykształcenie technika żywienia i usług gastronomicznych jest także przygotowana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Program jest podzielony na 2 etapy kształcenia, które są określone w kwalifikacjach niezbędnych do uzyskania zawodu technika żywienia i usług gastronomicznych.

Kwalifikacja HGT.02. obejmuje zagadnienia:

1) przechowywania żywności,

2) produkcji potraw i napojów,

3) ekspedycji potraw i napojów.

 

Kwalifikacja HGT.12. obejmuje zagadnienia:

1) oceniania jakości żywności,

2) planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,

3) organizowanie żywienia w produkcji gastronomicznej,

4) wykonywania usług gastronomicznych.

 

Przedmioty w cyklu kształcenia podzielone są na teoretyczne i praktyczne :

  • Przedmioty zawodowe  teoretyczne :

1.Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii.

2.Magazynowanie żywności.

3.Podstawy działalności gospodarczej.

4.Podstawy gastronomii.

5.Język obcy w gastronomii.

6.Usługi gastronomiczne .

 

  • Przedmioty zawodowe  praktyczne :

1.Procesy technologiczne.

2. Obsługa konsumenta.

3. Praktyka zawodowa.

 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL ma przyjemność zaprezentować kierunek – technik żywienia i usług gastronomicznych. Kształcenie w tym zawodzie przygotowuje uczniów i słuchaczy do  świadczenia usług gastronomicznych oraz cateringowych. Dotyczą one planowania żywienia, sporządzania potraw, jak również organizacji przyjęć i usług cateringowych. Rynek usług gastronomicznych rozwija się bardzo dynamicznie. Pracę w gastronomii jest bardzo łatwo znaleźć zarówno w kraju, jak i zagranicą. Osoba dobrze przygotowana zawodowo, posiadająca wykształcenie technika żywienia i usług gastronomicznych jest także przygotowana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Program jest podzielony na 2 etapy kształcenia, które są określone w kwalifikacjach niezbędnych do uzyskania zawodu technika żywienia i usług gastronomicznych.

Kwalifikacja HGT.02. obejmuje zagadnienia:

1) przechowywania żywności,

2) produkcji potraw i napojów,

3) ekspedycji potraw i napojów.

 

Kwalifikacja HGT.12. obejmuje zagadnienia:

1) oceniania jakości żywności,

2) planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,

3) organizowanie żywienia w produkcji gastronomicznej,

4) wykonywania usług gastronomicznych.

 

Przedmioty w cyklu kształcenia podzielone są na teoretyczne i praktyczne :

  • Przedmioty zawodowe  teoretyczne :

1.Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii.

2.Magazynowanie żywności.

3.Podstawy działalności gospodarczej.

4.Podstawy gastronomii.

5.Język obcy w gastronomii.

6.Usługi gastronomiczne .

 

  • Przedmioty zawodowe  praktyczne :

1.Procesy technologiczne.

2. Obsługa konsumenta.

3. Praktyka zawodowa.