A- A A+

Film promocyjny

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Technikum w zawodzie technik logistyk

Opublikowano w Kierunki kształcenia

Mocne strony technikum w zawodzie technik logistyk:


- możliwość zdobycia najbardziej poszukiwanego zawodu na współczesnym rynku pracy
- wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (przewyższająca średnią zdawalność w województwie i w kraju)
- sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na najwyższych szczeblach
- praktyki zawodowe u wiodących pracodawców z branży TSL
- zagraniczne praktyki zawodowe w ramach Programu Erasmus Plus (Hiszpania, Włochy, Niemcy)
- udział w programach unijnych umożliwiających udział w kursach kwalifikacyjnych, wycieczkach zawodoznawczych, płatnych stażach uczniowskich
- stypendia dla najlepszych uczniów
- baza dydaktyczna umożliwiająca realizację zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem metod kreatywnych

Uczniowie w trakcie nauki w technikum logistycznym mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

SPL.01- Obsługa magazynów
SPL.04- Organizacja transportu

Celem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:


- planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
- zarządzania zapasami,
- organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
- zarządzania gospodarką odpadami,
- planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Możliwości zatrudnienia absolwentów.

    Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym. Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.