A- A A+

Film promocyjny

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Dyrekcja

Opublikowano w Kadra pedagogiczna

mgr inż. Lidia Błażków
dyrektor naczelny

mgr Barbara Zaton
wicedyrektor ds. pedagogicznych
 

mgr inż. Małgorzata Gut-Twardowska
wicedyrektor ds. wychowawczych
 

mgr Edyta Juncewicz-Trela
kierownik szkolenia praktycznego