A- A A+

Film promocyjny

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Technikum w zawodzie technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa to zawód, który przygotowuje absolwentów do pracy w sektorze przemysłu turystycznego. Hotelarz zajmuje się organizacją i świadczeniem usług noclegowych i gastronomicznych oraz innych usług związanych z pobytem gościa w obiekcie hotelarskim. Ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową. Współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji i na bieżąco obserwuje rynek hotelarski. W tej pracy na pewno nie można popaść w rutynę – wynika to z nieustannie zmieniających się gości i konieczności zindywidualizowanego podejścia do ich potrzeb i wymagań. Trendy rozwojowe i doświadczenia wielu krajów na całym świecie wskazują, że jest to zawód rozwojowy i wymagający coraz wyższych kwalifikacji, ponieważ wymagania gości hotelowych ciągle rosną i aby im sprostać należy cały czas podnosić ogólny standard usług. Takie właśnie wykształcenie chcemy zagwarantować naszym absolwentom.

 

KSZTAŁCENIE W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA

 

 W czasie nauki w szkole, specjalnie dobrane przedmioty, tematy zajęć oraz profesjonalna kadra o najwyższych kwalifikacjach zapewniają uczniom otrzymanie wiedzy ogólnej i umiejętności zawodowych, wymaganych przy egzaminie maturalnym i przy egzaminie zawodowym. Duży nacisk kładziemy na naukę języków obcych z uwzględnieniem specyfiki językowej zawodu, co ułatwia naszym absolwentom, znalezienie pracy zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

Nasi uczniowie nabywają potrzebną wiedzę praktyczną odbywając praktyki zawodowe w atrakcyjnych miejscach w kraju i za granicą: w hotelach, biurach podróży.

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

 • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • HGT.06. Realizacja usług w recepcji

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

 • Kwalifikacja HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Teoretyczne przedmioty zawodowe:

 • Podstawy hotelarstwa  
 • Organizacja pracy służby pięter
 • Obsługa konsumenta  
 • Usługi dodatkowe w hotelarstwie
 • Język obcy zawodowy

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia hotelarska
 • Pracownia obsługi konsumenta
 • Praktyka zawodowa

 

 • Kwalifikacja HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Teoretyczne przedmioty zawodowe:

 • Działalność recepcji  
 • Marketing usług hotelarskich              
 • Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego            
 • Język obcy zawodowy

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia hotelarska
 • Pracownia obsługi informatycznej
 • Praktyka zawodowa

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW:

Perspektywy zatrudnienia istnieją zarówno w dużych miastach jak i mniejszych miejscowościach oraz regionach atrakcyjnych turystycznie. Rozwijający się sektor prywatny stanowi potencjalne miejsce pracy dla absolwentów. Uczniowie kończący technikum hotelarskie znajdują pracę we wszelkiego rodzaju zakładach hotelarskich tj. hotelach, motelach, pensjonatach, domach wycieczkowych, schroniskach młodzieżowych. Mogą także znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach żeglugowych, turystycznych, uzdrowiskowych oraz w administracji państwowej zajmującej się usługami hotelarskimi. Branża hotelarska jest jedną z najprężniej rozwijających się w naszym kraju. Biorąc pod uwagę nasz region, a zwłaszcza tereny górskie- Świeradów Zdrój, Szklarska Poręba, Karpacz, można śmiało powiedzieć, że podaż miejsc pracy w hotelarstwie stale rośnie.