A- A A+

Film promocyjny

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej
w Lubaniu
ul. Kopernika 31

59 – 800 Lubań

tel.: 75 722 25 30 e-mail: zszioluban@wp.pl

kontakt@zspimkzl.pl

RADA RODZICÓW

przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej

PKO Lubań 23 1020 2137 0000 9702 0006 6761

Inspektor Ochrony Danych : Rafał Wielgus tel.: 68 411 40 00 e-mail: iod@bhpex.pl

Powered by Phoca Maps