A- A A+

Film promocyjny

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Nauczyciele

Opublikowano w Kadra pedagogiczna

Wykaz nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu,

w roku szkolnym 2019/2020


 

LP

 

NAZWISKO I IMĘ

1.       

Błażków Lidia

2.       

Bednarska Anna

3.       

Fudala Marian

4.       

Gawron Izabella

5.       

Grochala-Hawrylewicz  Aleksandra

6.       

Gut-Twardowska Małgorzata

7.       

Hetnar Urszula

8.       

Ignaciuk Aneta

9.       

Jasińska-Dinsber Agnieszka.

10.  

Jaskółowska Katarzyna

11.  

Jaworski Jan

12.  

Juncewicz-Trela Edyta

13.  

Kabata Marta

14.  

Korecki Mariusz

15.  

Kowalska Sylwia

16.  

Kozaczuk Piotr

17.  

Kruk – Bagińska Monika

18.  

Lewicka Krystyna

19.  

Łyp Monika

20.  

Małek Kamila

21.  

Masłowska Magdalena

22.  

Matoga Anna

23.  

Mela Monika

24.  

Miszkowska Barbara

25.  

Nir Mirosław

26.  

Ołpińska Dorota

27.  

Orzechowska Edyta

28.  

Ostrowska Anna

29.  

Ozga Monika

30.  

Połetek Monika

31.  

Prejbisz Anna

32.  

Redźko Grażyna

33.  

Rutkiewicz Konrad

34.  

Rutkiewicz Agnieszka

35.  

Sadowski Tomasz

36.  

Sawicka Grażyna

37.  

Sibilska Magdalena

38.  

Siedlecka Monika

39.  

Sławińska Eliza

40.  

Szwarczyńska Iwona

41.  

Szymańska Marta

42.  

Węgłowska Agnieszka

43.  

Wyspiańska Maria

44.  

Zaton Barbara

45.  

Zbaraszewska Ewa

46.  

Zdanowicz Joanna

47.  

Żuławska Ewa

 

 

Niepełny wymiar

1

Adler Marlena

2

Borczyk Anna

3

Brzozowska Magdalena

4

Byk Izabela

5

Cybulski Michał

6

Kalinowska Aleksandra

7

Kliś Aleksandra

8

Rowińska Aneta

9

Siergiejewicz Teresa

10

Wergieluk Katarzyna

11

Wierzchosławski Mariusz

12

Witwicka Zuzanna

13

Widzisz Kamila

14

Zawieja Dorota

 

 

 

 

Lp

 

Nazwisko i imię

 

Stanowisko

1

Adler Marlena

Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

2

Antkowiak Gabriela

Pedagog szkolny

3

Antkowiak Marian

Nauczyciel przedmiotów informatycznych

4

Bigus Anna

Nauczyciel języka angielskiego

5

Błażków Lidia

Dyrektor szkoły

6

Chorosza Agnieszka

Nauczyciel bibliotekarz

7

Dudek Krzysztof

Nauczyciel przedmiotów informatycznych

8

Elbl Anna

Nauczyciel języka angielskiego

9

Fudala Marian

Nauczyciel chemii

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

Wicedyrektor ds. wychowawczych

10

Gajewski Radosław

Nauczyciel rysunku i liternictwa

11

Grochala-Hawrylewicz  Aleksandra

Nauczyciel języka polskiego

12

Gruszka Tadeusz

Nauczyciel wychowania fizycznego

13

Hetnar Urszula

Nauczyciel historii

Nauczyciel Wiedzy o Społeczeństwie

14

Hnatejko Marta

Nauczyciel przedmiotów gastronomicznych

15

Jasińska-Dinsber Agnieszka.

Nauczyciel wychowania fizycznego

Nauczyciel Wychowania do Życia w Rodzinie

16

Jaskółowska Katarzyna

Nauczyciel języka angielskiego

17

Juncewicz-Trela Edyta

Nauczyciel bibliotekarz

Kierownik szkolenia praktycznego

18

Kabata Marta

Nauczyciel języka angielskiego

19

Kliber Teresa

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu o kier. gastronomicznym

20

Kowalska Sylwia

Pedagog szkolny

21

Kowalski Tomasz

Nauczyciel przedmiotów informatycznych

22

Kozaczuk Piotr

Nauczyciel religii

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

23

Lenert Piotr

Pedagog szkolny

24

Łęczyński Tomasz

Nauczyciel przedmiotów informatycznych

25

Łyp Monika

Nauczyciel historii

Nauczyciel Wiedzy o Społeczeństwie

26

Małek Kamila

Nauczyciel historii

Nauczyciel Wiedzy o Społeczeństwie

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

27

Masłowska Magdalena

Nauczyciel biologii

28

Matoga Anna

Nauczyciel przedmiotów gastronomicznych

29

Mela Monika

Nauczyciel geografii,

Nauczyciel przedmiotów o kier. hotelarskim

30

Miszkowska Barbara

Nauczyciel języka niemieckiego

31

Nir Mirosław

Nauczyciel przedmiotów informatycznych

32

Nowicka Beata

Nauczyciel geografii

33

Och Bartosz

Nauczyciel religii

34

Ołpińska Dorota

Nauczyciel matematyki

35

Orzechowska Edyta

Nauczyciel matematyki

Nauczyciel przedmiotów informatycznych

36

Ostrowska Anna

Nauczyciel religii

37

Połetek Monika

Nauczyciel przedmiotów o kier. hotelarskim

38

Prejbisz Anna

Nauczyciel języka polskiego

Nauczyciel Wiedzy o Kulturze

Nauczyciel bibliotekarz

39

Redźko  Grażyna

Nauczyciel wychowania fizycznego.

Nauczyciel fizyki

40

Rogólska Marta

Nauczyciel geografii

41

Rutkiewicz Konrad

Nauczyciel wychowania fizycznego

42

Sadowski Tomasz

Nauczyciel wychowania fizycznego.

Nauczyciel przysposobienia obronnego

43

Sandecka Katarzyna

Nauczyciel języka angielskiego

44

Sawicka Grażyna

Nauczyciel języka polskiego

Nauczyciel Wiedzy o Kulturze

45

Sibilska Magdalena

Nauczyciel przedmiotów informatycznych

46

Siedlecka Monika

Nauczyciel języka angielskiego

47

Siergiejewicz Teresa

Nauczyciel języka rosyjskiego

48

Sławińska Eliza

Nauczyciel wychowania fizycznego.

Nauczyciel przysposobienia obronnego

49

Szwarczyńska Iwona

Nauczyciel języka niemieckiego

50

Szymańska Marta

Nauczyciel wychowania fizycznego.

Nauczyciel Wychowania do życia w rodzinie

51

Szymków Joanna

Nauczyciel języka niemieckiego

52

Tchórz Anna

Nauczyciel przedmiotów hotelarskich

53

Tekiela Agnieszka

Nauczyciel języka niemieckiego

54

Węgłowska Agnieszka

Nauczyciel języka polskiego

55

Wierzchosławski Mariusz

Nauczyciel fizyki

56

Wójcik Joanna

Nauczyciel geografii

57

Wyspiańska Maria

Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

58

Zaton Barbara

Nauczyciel matematyki

Wicedyrektor ds. pedagogicznych

59

Zdanowicz Joanna

Nauczyciel matematyki

Nauczycie przedmiotów informatycznych

60

Żuławska Ewa

Nauczyciel przedmiotów informatycznych