A- A A+

Film promocyjny

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Liceum ogólnokształcące proobronne

ZSP im. KZL ma przyjemność zaprezentować program kształcenia w trzyletnim liceum ogólnokształcącym proobronnym. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących, uczniowie maja rozszerzone treści programowe o następujące przedmioty:

 • przysposobienie wojskowe, które zastąpiło dotychczasowe przysposobienie obronne; zwiększono liczbę godzin dydaktycznych, w tym jeden dzień w tygodniu przeznaczono na realizację zagadnień z tego przedmiotu;
 • język angielski o zwiększonej liczbie godzin dydaktycznych wzbogacony o słownictwo i terminologię o charakterze wojskowym;
 • wychowanie fizyczne o zwiększonej liczbie godzin dydaktycznych z zakresu szkolenia fizycznego obowiązującego w siłach zbrojnych RP.

 Podstawowym celem kształcenia w liceum ogólnokształcącym proobronnym jest zapewnienie absolwentom dobrego przygotowania ogólnokształcącego umożliwiającego zdanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach pomaturalnych i wyższych. Oprócz nauki zagadnień z zakresu przysposobienia wojskowego zapewnia się pełną realizację podstaw programowych z przedmiotów ogólnokształcących. Szkoła umożliwia ponadto:

 • przygotowanie do podjęcia dalszej nauki w szkołach i uczelniach wojskowych;
 • kontynuowanie edukacji w cywilnych szkołach i uczelniach na kierunkach proobronnych;
 • ukończenie szkolenia wojskowego z zakresu działań rozpoznawczych i uzyskanie świadectwa honorowanego przez Ministerstwo obrony Narodowej, dzięki któremu łatwiejsza staje się droga dostania się w przyszłości na uczelnie wojskowe.

 

Zakłada się, że absolwent liceum ogólnokształcącego pod patronatem OSS SG powinien umieć:

 • samodzielnie wybrać drogę przyszłej działalności zawodowej lub naukowej zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami oraz potrzebami społecznymi;
 • posługiwać się dwoma językami obcymi ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa i terminologii wojskowej;
 • organizować i kierować małymi grupami ludzi, a także podporządkować się osobom kierującym z uwzględnieniem odpowiedzialności moralnej, prawa do odrębności przekonań oraz tolerancji dla innych;
 • szybko analizować różnorodne sytuacje, stosować zasady skutecznego działania i podejmować odpowiednie decyzje;
 • dostosować się do różnych sytuacji i warunków, wykorzystując nawyki nabyte podczas szkolenia oraz przebywania w trudnych sytuacjach;
 • nabyć wysoką sprawność fizyczną, odpornościową i umiejętności strzeleckie.

 

Opracowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w liceum ogólnokształcącym proobronnym program wdrożeniowy w zakresie przysposobienia wojskowego był konsultowany ze specjalistami wojskowymi i cywilnymi. Szkolenie w klasie o profilu przysposobienia wojskowego uwzględnia potrzeby i specyfikę działania Straży Granicznej jak i Wojsk Lądowych .

Jednostką patronacką ZSP im KZL Liceum Ogólnokształcącego w Lubaniu jest Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

Od dnia 06.09.2008 nasza szkoła została objęta dodatkowymi patronatami przez 62 KS „Commando” i 23 Śląską Brygadę Altylerii z Bolesławca , które mają duże doświadczenia w organizacji obozów wojskowych, których przedmiotem szkolenia są:

 • budowa i użytkowanie samolotu wielozadaniowego PZL – 104;
 • udział w lotach zapoznawczych PZL – 104,
 • taktyka działań rozpoznawczych i technik interwencyjnych,
 • ratownictwo medyczne,
 • szkolenie strzeleckie z broni krótkiej CZ – 75,
 • szkolenie minerskie,
 • naziemne szkolenie spadochronowe,
 • techniki wysokościowe,
 • terenoznawstwo,
 • atletyka terenowa,
 • rozpoznanie chemiczne,
 • techniki przetrwania,
 • służba wartownicza.