A- A A+

Film promocyjny

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

mLegitymacja

Opublikowano w Inne

     

     Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest to bezpieczne, nowoczesne i bezpłatne narzędzie, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

      W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, nazwę i adres szkoły.

    Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp. 

    Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do kontretnego urządzenia - w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).

Wymagania sprzętowe - telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0. 

 

 Aby uruchomić mLegitymację należy:

  •  Regulamin usługi mLegitymacja szkolna:
  1. Uruchomić Aplikację mObywatel i zalogować się do niej;

       2. Wybrać opcję „dodaj mLegitymację”;

       3. Zapoznać się z informacją o procesie aktywacji mLegitymacji;

       4. Zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go;

       5.Zapoznać się z klauzulą informacyjną przetwarzania danych;

      6. Wyrazić zgodę dla systemu Android na używanie zasobów systemowych (jeśli taka zgoda nie została jeszcze udzielona);

       7. Wprowadzić (zeskanować) kod QR otrzymany w szkole;

       8. Wprowadzić kod aktywacyjny otrzymany w szkole;

       9. Zatwierdzić komunikat i wczytać dane legitymacji do Aplikacji mObywatel.

 

Wszystkim Uczniom zainteresowanym wydawaniem mLegitymacji udostępniamy bezpłatne narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

Narzędzie powstało w ramach projektu unijnego “Bon na Innowacje”. Kreator zdjęć do mLegitymacji”, dostępny jest na stronie www: passport-photo.online/pl

Z usługi mogą bezpłatnie korzystać wszyscy uczniowie Szkoły. W celu wykonania zdjęcia wystarczy zrobić zdjęcie telefonem komórkowym (smartfonem) na dowolnym tle. Kreator z tak zrobionego zdjęcia przygotuje zdjęcie spełniające wymogi określone przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Kreator zdjęć do mLegitymacji stanowi ogromne uproszczenie i ułatwienie dla uczniów oraz ich rodziców. 

Odnośniki do kreatora: 

 

W załączeniu instrukcja jak korzystać z usługi  >>POBIERZ<<

 

W załączeniu:

 Regulamin usługi mLegitymacja szkolna   >>POBIERZ<<

 Informacja o publicznej aplikacji mobilnej   >>POBIERZ<<

 Instrukcja dodawania mlegitymacji szkolnej do aplikacji mObywatel   >>POBIERZ<<

 Procedura wydania mLegitymacji szkolnej   >>POBIERZ<<

 Wniosek o wydanie mLegitymacji szkolnej   >>POBIERZ<<

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest to bezpieczne, nowoczesne i bezpłatne narzędzie, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, nazwę i adres szkoły.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp. 

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do kontretnego urządzenia - w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).

Wymagania sprzętowe - telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0. 

Aby uruchomić mLegitymację należy:

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna: 

1)      Uruchomić Aplikację mObywatel i zalogować się do niej;

2)      Wybrać opcję „dodaj mLegitymację”;

3)      Zapoznać się z informacją o procesie aktywacji mLegitymacji;

4)      Zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go;

5)      Zapoznać się z klauzulą informacyjną przetwarzania danych;

6)      Wyrazić zgodę dla systemu Android na używanie zasobów systemowych (jeśli taka zgoda nie została jeszcze udzielona);

7)      Wprowadzić (zeskanować) kod QR otrzymany w szkole;

8)      Wprowadzić kod aktywacyjny otrzymany w szkole;

9)      Zatwierdzić komunikat i wczytać dane legitymacji do Aplikacji mObywatel.

 

W załączeniu:

1.      Regulamin usługi mLegitymacja szkolna

2.      Informacja o publicznej aplikacji mobilnej

3.      Instrukcja dodawania mlegitymacji szkolnej do aplikacji mObywatel

4.      Procedura wydania mLegitymacji szkolnej

5.      Wniosek o wydanie mLegitymacji szkolnej