A- A A+

Film promocyjny

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

INTEGRACYJNY RAJD GWIAŹDZISTY PIERWSZAKÓW

Opublikowano w Aktualności

INTEGRACYJNY RAJD GWIAŹDZISTY PIERWSZAKÓW 22.09.2022

WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO KAZETELU

w ramach Światowego Dnia bez Samochodu

KAZETEL’LOVE2022

Cel :

  • integracja Uczniów klas pierwszych oraz społeczności szkolnej;
  • popularyzacja wycieczek pieszych, jako najprostszej formy rekreacji ruchowej;
  • propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród Uczniów i Pracowników szkoły;
  • uczczenie Europejskiego Dnia Bez Samochodu 2022;

Organizator :

  • Dyrektor Szkoły,
  • Wychowawcy klas pierwszych,
  • Rada Rodziców,
  • Zespół Nauczycieli WF,
  • Zespół Nauczycieli gastronomiczno-hotelarskich

Program :

1.W rajdzie gwiaździstym uczestniczą Uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami oraz opiekunami niezbędnymi do zapewnienia prawidłowej opieki na trasach (1 opiekun/15 uczniów).

2.Wpisowe od Uczniów 10 zł.

3.Wyznaczenie tras nastąpi na spotkaniu organizacyjnym z Wychowawcami. Wychowawcy dostaną mapy z trasami rajdu. Każda z tras ma długość ok. 9 – 10 km.

4.Uczestników obowiązuje ubiór turysty (odpowiednie buty i ubranie, poruszanie się drogami leśnymi, szutrowymi i asfaltowymi);

5.W dniu rajdu klasy pierwsze ruszają na trasy, w tym część autobusami na wyznaczony start.

6.Po ukończeniu rajdy na terenie szkoły każdy uczestnik skorzysta z poczęstunku w postaci pysznej grochówki oraz zostanie nagrodzony pamiątkowym dyplomem.

7.Program minutowy:

8.00 –            zbiórka i sprawdzenie obecności, sprawy porządkowe, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas rajdu;

8.30 –            wyjazd autokarów z uczestnikami wycieczki;

8.45 –            start spod szkoły na wyznaczone trasy (klasy bez autobusów);

9.00 –            start z wyznaczonych punktów trasy (autobus);

12.00 – 13.00 – powrót na teren szkoły, catering – poczęstunek ciepłym posiłkiem, wręczenie gadżetów

13.00 – 14.00 – gry i zabawy integracyjne wraz z wychowawcami i opiekunami;

            14.00 –         zakończenie rajdu

 8.Poruszając się drogą publiczną należy zachować szczególną ostrożność oraz poruszać się zgodnie z Kodeksem Drogowym.

Przydział tras i opiekunów

Klasa

WYCHOWAWCA

Trasa

Opiekunowie

1A

Marta Kabata

Lubań KZL – Lubań KZL

Trasa 1

Marta Kabata

Magda Sibilska

1B

Iza Krzyśków

Lubań KZL – Lubań KZL

Trasa 2

Iza Krzyśków

Grażyna Sawicka

1C

Beata Nowicka

Lubań KZL – Lubań KZL

Trasa 3

Beata Nowicka

Michał Ptak

1TI

Piotr Bortko

Henryków Cis- KZL Lubań

Trasa 4

Piotr Bortko

1TL

Agnieszka Rutkiewicz

Henryków – Szkółka – Lubań

Trasa 5

Agnieszka Rutkiewicz

Aneta Ignaciuk

1TP

Joanna Zdanowicz

Radostów – Lubań KZL (przez Harcerską Górę)

Trasa 6

Joanna Zdanowicz

Piotr Kozaczuk

1TR

Anna Prejbisz

Radostów – Lubań KZL

(przez Kamienną Górę)

Trasa 7

Anna Prejbisz

Ola Grochala

1TG/TH

Marta Szymańska

Lubański Las – KZL

Trasa 8

Marta Szymańska

Eliza Sławińska

1LO

Konrad Rutkiewicz

Lubański Las – KZl

Trasa 9

Sylwia Kowalska

Konrad Rutkiewicz

Kamila Matysiak