A- A A+

Film promocyjny

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Mocne strony szkoły

Opublikowano w Kadra pedagogiczna

 • Certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniom, oraz Certyfikat Super Szkoła 

Uczniowie naszej szkoły i ich rodzice zawsze mogą liczyć na wsparcie pedagoga, psychologa oraz nauczycieli, którzy zawsze służą uczniom pomocą w pokonywaniu trudności w nauce w ramach cotygodniowych konsultacji i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.

 • Certyfikat Bezpiecznej Szkoły 

Szkoła jest bezpieczna dla uczniów i wolna od zagrożeń. Realizujemy liczne programy profilaktyczne i wspierające, dodatkowo szkoła jest objęta całodobowym monitoringiem.

 • Certyfikat Szkoły z Przedsiębiorczością

Uczymy przedsiębiorczości uczestnicząc w licznych projektach ,dzięki którym pozyskujemy najwyższej jakości sprzęt multimedialny ,środki i pomoce dydaktyczne oraz doposażamy pracownie przedmiotowe.

 • Certyfikat Szkoły z klasą 

Nauczyciele zawsze podchodzą do uczniów podmiotowo dostosowując metody pracy do ich potrzeb i możliwości starając się wyeliminować wszelkie problemy dydaktyczne oraz wspierając uzdolnienia.

 • Certyfikat „WF z klasą”

Szkoła uczestniczy w realizacji programu powstałego we współpracy Centrum Edukacji Obywatelskiej, „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Jego celem jest rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży większej aktywności ruchowej. Zwracamy uwagę, aby lekcje wychowania fizycznego były prowadzone w mądry i nowoczesny sposób. Naszym celem jest poprawienie poziomu aktywności fizycznej, oraz pokazanie naszej młodzieży jak wiele przyjemności można czerpać z uprawiania sportu.

 • Innowacja pedagogiczna klas:

* Liceum Ogólnokształcącego – ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Uczniowie realizujący program ratownictwo medyczne biorą udział w różnych szkoleniach podnoszących kwalifikacje, podczas których nabywają praktycznych umiejętności w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy; uczestniczą w obozach szkoleniowych, odnoszą sukcesy w zawodach pomocy przedmedycznej, oraz sprawdzają swoją wiedzę praktyczną pomagając profesjonalnym ratownikom medycznym podczas zawodów sportowych.

* Liceum Ogólnokształcącego –proobronnego

Młodzież tych klas uczestniczy w obozach szkoleniowych z ciekawym programem, w zawodach sportowo-obronnych, w których odnosi liczne sukcesy zajmując premiowane miejsca na szczeblu ogólnopolskim i nie tylko, oraz w kursach spadochronowych.

 • Patroni klas Liceum Ogólnokształcącego-proobronnego

* Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

*23 Śląska Brygada Artylerii w Bolesławcu

*62 KS Comando w Bolesławcu

*Jednostka Poszukiwawczo-ratownicza BARYT w Stanisławowie.

 • Egzaminy zawodowe

Zapewniamy wysoką zdawalność zewnętrznych egzaminów zawodowych dzięki temu, że młodzież oprócz specjalistycznej wiedzy teoretycznej zdobywa także wiedzę i umiejętności w czasie praktyk zawodowych.

 • Praktyki zawodowe 

Idąc z duchem czasu, stale poszerzamy oferty praktyk zawodowych i staramy dopasować się do obecnej sytuacji na rynku pracy. Współpracujemy z renomowanymi hotelami w naszej okolicy dzięki czemu nasi uczniowie realizują praktyki zawodowe w hotelu ,,Gołębiewski” w Karpaczu , hotelu ,,Orbis” we Wrocławiu, hotelu ,,Krakus” w Krakowie, hotelu ,,Bornit” w Szklarskiej Porębie czy hotelu ,,Malachit” w Świeradowie Zdroju. Naszym dodatkowym atutem są praktyki zawodowe dla najlepszych uczniów klas gastronomicznych i hotelarskich realizowanych w atrakcyjnym regionie turystycznym Vorarlberg w Austrii. W ubiegłym roku nasza szkoła przystąpiła do programu ERASMUS + w ramach którego nasi uczniowie wzięli udział w praktykach zawodowych we Włoszech i Północnej Irlandii. Dzięki praktykom zawodowym nasi uczniowie zdobywają niezbędną wiedzę praktyczną, poznają najnowsze innowacje w zawodzie, oraz mają możliwość wymiany doświadczeń z uczniami i pracodawcami z innych krajów.

 • Koła zainteresowań

W naszej szkole funkcjonuje wiele kół zainteresowań m.in. Koło biblijne, Koło języka rosyjskiego, Koło sportowo-rekreacyjne „Fitness”. Każdy uczeń może znaleźć coś dla siebie wedle swoich zainteresowań i zdolności.

 • Sukcesy uczniów

Nasza młodzież odnosi sukcesy w wielu dziedzinach min.:

* w zawodach sportowo-obronnych, sportowych, pomocy przedmedycznej

* konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu powiatowym i ogólnopolskim

 • Nasi uczniowie to laureaci:

* Stypendiów Starosty Powiatu Lubańskiego

* Stypendiów Prezesa Rady Ministrów

 • Kadra pedagogiczna

Nasza kadra nauczycielska stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w licznych projektach i szkoleniach.

 • Baza i wyposażenie szkoły

* gabinety przedmiotowe wyposażone w tablice multimedialne

* biblioteka szkolna wraz z czytelnią multimedialną

* 5 sal komputerowych

* stałe łącze internetowe na terenie całej szkoły wifi

* pracownia gastronomiczna i hotelarska wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt

* sala gimnastyczna, nowoczesna siłownia, boiska do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, piłkę koszykową, piłkę siatkową

            * całodobowy monitoring

 • Projekty UE realizowane w ZSP im.KZL

*„Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”

*,,Dolnośląska e-szkoła”

*,,Bezpośrednie wsparcie przedszkoli i szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim”

*Międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach pozyskiwanych środków z UE – współpraca min. z fundacją Europa-Direkt e.V. Drezno

 • Współpraca ze Środowiskiem

*Starostwo Powiatowe w Lubaniu

*Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu (patronat klasy Liceum Ogółnokształcącego-proobronnego)

*23 Śląska Brygada Artylerii w Bolesławcu, 62 KS Comando w Bolesławcu (patronat klasy Liceum Ogółnokształcącego-proobronnego)

*Jednostka Poszukiwawczo-ratowniczą BARYT w Stanisławowie (patronat klasy Liceum Ogółnokształcącego-proobronnego)

*Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu

 

Przy organizacji bankietów okolicznościowych przez uczniów 4-letniego Technikum w zawodach technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik hotelarstwa na imprezach miejskich i powiatowych w ramach zajęć praktycznych,

* Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Lubaniu

* Regionalny Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża w Lubaniu

* Lubański Związek Kombatantów w Lubaniu

* Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Jeleniej Górze

* Lubański Związek Sybiraków

* Młodzieżowy Dom Kultury

* Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu

* Muzeum, biblioteka

* Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Lubaniu

* Gminnym Centrum Informacji Zawodowej

* Komendą Powiatowej Policji

* Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości

* Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego w Jeleniej Górze

* Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta, Bankiem Zachodnim

* Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzychu.